Møre og Romsdal Fylkeskommune: Driftstilskot eittårig

Ansvarlig

Møre og Romsdal Fylkeskommune
Dato: 01. Apr 19

Fylkeskommunalt driftstilskot til frivillige organisasjonar/amatørkultur er først og fremst retta mot regionale organisasjonar/fylkesledd.

 

Formål:

Å styrke grunnlaget for vidareutvikling av eksisterande aktivitet og stimulere frivillig engasjement, mangfald og kvalitet i kulturlivet og folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal.

Kven kan søke?

Regionale ledd av frivillige organisasjonar som har etablert fylkes- eller krinsledd i Møre og Romsdal med aktivitet i minst 5 kommunar i fylket.

Driftstilskot er ikkje knytt til eit særskilt tiltak/prosjekt, men gjeld verksemda som heile. Tilskotet har eit langsiktig, strategisk preg, og går som hovudregel til varige føremål.

 

Les mer her