Ålesund kommune: Arrangementstilskudd

Dato: 10. Apr 19

For kulturarrangement kan det bevilges tre former for tilskudd.

For disse formene er det ikke eget søknadskjema. Søknader kan sendes som brevpost til Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund, eller som e-post til postmottak@alesund.kommune.no

DIREKTE TILSKUDD

Det kan ytes direkte tilskudd til særskilte arrangement. Ved annonsering (avisannonser, plakater, programhefte) skal det opplyses at arrangementet har fått tilskudd, og følgende formulering skal brukes: «støttet av Ålesund kommune».

 

Les mer her