fbpx

Etiske retningslinjer

Tempo ønsker et likestilt, mangfoldig og trygt kulturliv. Vi skal jobbe for bred representasjon i all vår aktivitet, være bevisst vår rolle og være en trygg samtalepartner.

Alle våre arrangement skal være trygge møteplasser for alle, og for deg som deltar på våre kurs, seminar og arrangement har vi utviklet noen etiske retningslinjer:

  1. Vær bevisst din rolle, posisjon og status.
  2. Unngå å tråkke over andres grenser. Være bevisst på at folk har ulike grenser, og at spøk, humor og komplimenter kan oppfattes ulikt.
  3. Uønsket oppmerksomhet, berøring eller spredning av krenkende materiale skal ikke forekomme på våre arrangement.
  4. Vis respekt for andres identitet og privatliv.
  5. Varsle om du opplever eller ser seksuell trakassering, diskriminering eller annen uønsket oppførsel.

 

Dersom du opplever adferd som bryter med våre etiske retningslinjer i forbindelse med vår aktivitet, eller ønsker å varsle på vegne av andre, står du fritt til å velge hvem av følgende instanser som kan kontaktes:

Daglig leder i Tempo, Per Jørgen Pedersen – perjorgen@tmpo.no
Styreleder i Tempo, Therese Østby Haugen – therese@tmpo.no

 

Avvik kan også meldes inn med navn eller anonymt gjennom
www.tmpo.no/avvik

Alle henvendelser tas på alvor og undersøkes med løfte om konfidensialitet.