fbpx

Seminar om grønt veikart


Sammen med Norske Konsertarrangører inviterer vi til digitalt seminar om grønt veikart!

Dato: 11.mai

Tid: 10:00 – 12:00

Sted: Digitalt

Påmelding: https://konsertarrangor.wufoo.com/forms/z1vp93ak0g6knmp/

Klikk her for å se arrangementet på facebook!

Det er høy bevissthet om, og etterspørsel etter, bærekraftige og grønne tiltak i kultursektoren. Kunst- og kultursektoren har lenge ønsket samlende retningslinjer og verktøy for å øke farten på overgangen til grønn produksjon, drift og andre grønne løsninger, og i 2019, besluttet flere organisasjoner innen kultursektoren å utforme et grønt veikart for kunst og kultursektoren. Veikartet ble lansert i mars 2021 og gir en overordnet retning for praktisk miljø- og bærekraftsarbeid i sektoren. Det er et mål at veikartet skal bidra til målbare reduksjoner i sektorens klimaavtrykk og konkret praksisendring hos virksomheter og enkeltaktører innen kunst- og kultursektoren. Veikartet inneholder ti strakstiltak for virksomheter, fem for enkeltpersoner, samt fem strakstiltak for myndighetene. Veikartet skal fungere som et verktøy for å hjelpe organisasjoner og enkeltpersoner i sektoren med å skape et mer bærekraftig avtrykk.

Med arbeidet med det grønne veikartet for kunst- og kultursektoren som utgangspunkt, inviterer Norske Konsertarrangører og Tempo til digitalt fagseminar om Grønt veikart. Her vil prosjektleder for veikartet, Linnéa Svensson, fortelle om arbeidet og identifisere effektive tiltak og grep for mer bærekraftig drift, både for enkeltpersoner og organisasjoner. Vi vil også høre hvordan lokale aktører jobber med grønne løsninger og tiltak, og hvilke utfordringer man står ovenfor.

 

Program:

10:00 Del 1

I første del av seminaret vil prosjektleder for Grønt veikart for kunst- og kultursektoren, Linnéa E. Svensson, presentere selve veikartet. Dette er tenkt som en rettesnor; en veiviser til hvordan hver enkelt kan gjøre sektoren grønnere og mer bærekraftig. Veikartet inneholder ti strakstiltak for organisasjoner og virksomheter, fem strakstiltak for kunstnere og kulturarbeidere og fem strakstiltak for myndighetene. Strakstiltakene er aktiviteter som raskt vil gi effektfulle endringer. Her blir du altså mer kjent med disse strakstiltakene og hva dette innebærer for deg.

Kort pause

11:00 Del 2

Vi som utgjør musikksektoren formidler i ulike former og i ulike kanaler, og vi når ut til tusenvis av mennesker. Vi når både hode og hjerte, og vi skaper opplevelser for livet. Dersom vår sektor tar grønt ansvar med gode klima- og miljøtiltak vil det gagne hele samfunnet. Både sektoren, myndighetene og vi alle som enkeltindivider har et felles ansvar og et felles ønske om å ta de grepene som nå må til for å få en mer bærekraftig kunst- og kultursektor og et bærekraftig samfunn for framtida. I del to av seminaret vil du møte ulike lokale representanter fra musikksektoren. Du vil høre om deres erfaringer og hvordan de tenker at en lokal tilnærming til veikartet kan se ut.

I samtale: Arild Kalkvik (Trondheim Kino), Bård Flikke (Pstereo), TBA

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men krever påmelding: https://konsertarrangor.wufoo.com/forms/z1vp93ak0g6knmp/

Arrangørsamlingen er støttet av Norsk musikkråd/KOMP: http://www.musikk.no/nmr/tilskuddsordninger/komp