fbpx

Guide for nettbaserte låtskrivercamper og co-writes


Trondheim Song:Expo gjennomførte fra 7. til 10. mai 2020 en digital låtskrivercamp. Etter gjennomføringen samlet arrangørene sine erfaringer i en guide til Musikkhjemmekontoret.no. 

Guiden er utarbeidet av Tempo med støtte fra Sparebank1 SMN.

Den regionale utgaven av Song:Expo var planlagt til mai 2020, og søknadsprosessen ble avsluttet tidlig vår 2020. Da smitteverntiltakene i forbindelse med Covid-19 trådte i kraft ble det raskt klart for oss at en fysisk låtskrivercamp ville være uforsvarlig å gjennomføre våren 2020. Vi bestemte oss derfor for å prøve noe som var helt nytt for oss: digital låtskrivercamp!

I denne guiden kan du lese om hvordan vi gjennomførte vår camp og få innsikt i våre erfaringer.

Finn en plattform som passer arrangementet ditt

Vi valgte å bruke Discord som kommunikasjonsplattform siden det ga oss mulighet til å samle alle deltakerne under en og samme «server».

I denne serveren kan man opprette to typer kanaler; «text channels» og «voice channels».

Text channel (tekstkanal) – er kanaler der man kan legge ut skriftlige meldinger, dokumenter og bilder.

Voice channel (stemmekanal) – er kanaler der man kan prate med hverandre, ha på kamera og dele skjerm med hverandre.

Vi opprettet flere tekstkanaler med forskjellige hensikter. En kanal var dedikert til å legge ut informasjon og kunngjøringer til deltakerne, en kanal var ment som en felles chat for alle, og hver gruppe/studio hadde hver sin tekstkanal der kun de og stab hadde tilgang.

Vi gjorde det samme med stemmekanaler, der en kanal var ment for å holde foredrag eller gi muntlige beskjeder, en kanal var en felles kanal hvor deltakerne kunne prate med hverandre på tvers av gruppene, og hver gruppe/studio hadde en egen kanal der kun de og stab hadde tilgang.

I Discord har man muligheten til å tildele roller til alle som blir med i serveren. Disse rollene kan man gi forskjellige tilganger og privilegier. En av rollene våre var «stab». Denne rollen hadde administratortilgang og kunne bevege seg fritt mellom alle kanalene i serveren. En annen rolle var «deltaker». Denne rollen hadde kun tilgang til felleskanalene. En «deltaker» kunne for eksempel være en foredragsholder.

Siden vi skulle arrangere camp med flere studio ønsket vi å dele låtskriverne inn i grupper. Alle i gruppe 1 ble derfor også tildelt rollen «studio 1» som ga de tilgang til tekstkanalen og stemmekanalen dedikert til studio 1.

Positive aspekter ved Discord:

  • Alle funksjonene er samlet på ett sted (tekstkanaler, stemmekanaler, mulighet for å holde foredrag og dele dokumenter).
  • Alle kan til enhver tid se hvem som er pålogget i serveren, og hvilken kanal de oppholder seg i.
  • Kan tilpasses mye i forhold til ønsket bruk.
  • Enkelt å bruke.

Negative aspekter ved Discord:

  • Krever en relativt sterk datamaskin og god internett-tilkobling.
  • Krever litt teknisk forståelse for å sette opp en server.
  • Det kan være ubegrenset med deltakere i en stemmekanal, men når én person slår på kamera blir kapasiteten begrenset til maksimalt 25 deltakere.

Klikk her for Song:Expo-server mal på Discord: https://discord.new/cUYYYVN6MpJb

Malen inneholder alle kanalene og rollene som ble brukt under Song:Expo Digital Regional Camp.

Her finnes det mange alternativer; Zoom, Skype, Teams, Whereby, Discord etc. Plattformene kan også kombineres.

Kartlegge utstyr og kompetanse

Kartlegg hvilket utstyr deltakerne har, og hvilken kompetanse den enkelte sitter på.

Når man lager digital camp er man avhengig av at deltakerne selv har utstyr for å kunne spille inn og produsere musikk. Opprinnelig tenkte vi at vi kunne låne ut utstyr om noen manglet utstyr, men på grunn av koronarestriksjonene var ikke det mulig.

Vi hadde allerede fått inn en del søknader før vi bestemte oss for å gjennomføre digitalt. Før vi tok den endelige avgjørelsen foretok vi en ringerunde til mulige deltakere for å kartlegge hvilket utstyr de hadde tilgjengelig hjemme.

Størsteparten av deltakerne hadde hodetelefoner, mikrofon, en god datamaskin, lydkort og programvarer, men vi hadde også noen deltakere som kun hadde datamaskin og hodetelefoner. Vi måtte derfor teste kvalitet og mulighet for å lage demoinnspillinger med for eksempel vokalopptak med mobil. Vi bestemte oss for at på en regional camp og første gjennomføring av digital camp så var dette godt nok for å produsere demoinnspillinger.

Etter positive tilbakemeldinger fra deltakerne, som gjerne ville delta på låtskrivercamp, bestemte vi oss for gjennomføre digital camp.

Opptaksutstyr og samarbeid over nett

For å få en effektiv flyt i arbeidsprosessen til deltakerne og for å simulere slik man jobber i et fysisk studio ville vi finne en løsning der låtskriverne og vokalistene kunne lytte til det produsenten gjorde i sanntid. Vi endte opp med å bruke ListenTo av Audiomovers. ListenTo er en plug-in (tilleggsfunksjon i programvare) som gjør det mulig å streame direkte fra en DAW (digital audio workstation) i form av en lenke som åpnes i en nettleser.

Se de første fire minuttene av denne videoen for oppsett av ListenTo i en DAW: https://www.youtube.com/watch?v=OmJUOkf0kE4&t

Ved å bruke ListenTo kunne vokalistene som hadde utstyr til å gjøre egne vokalopptak og erfaring i en DAW, gjøre egne opptak samtidig som de lyttet til produsenten, og deretter sende over opptakene. Med et program som for eksempel Lookback (dirigering av elektroniske signaler) kunne produsenten rute lyden direkte fra ListenTo og inn på et spor i egen DAW og gjøre opptak fra vokalistens PC. 

I tilfeller der vokalist og låtskriver ikke hadde utstyr eller kompetanse til å gjøre opptak i en DAW brukte de vokalopptak på mobilen. Vokalopptak på mobilen gir ikke optimal kvalitet på opptakene, men fungerte fint for demoinnspillinger. Her kan man bruke Easy Voice Recorder (Android) eller Voice Memos/taleopptak (iOS) for å gjøre opptak og deretter sende disse til produsenten.

Deling av filer ble gjort over Google Disk, Dropbox og WeTransfer, men her finnes det mange løsninger.

Det finnes flere programmer som gjør det mulig for produsenten å strømme direkte fra en DAW (Digital Audio Workstation) i sanntid, for eksempel ListenTo av Audiomovers, Open Broadcaster Software (OBS), JackTrip og Ninjam.

Det er også mulig å gjøre opptak direkte over nett. Dette kan gjøres i kombinasjon med et av programmene nevnt ovenfor som streamer lyd i sanntid og et program som kan rute lyd internt på datamaskinen rett inn i en DAW. Eksempler på slike programmer: Soundflower (Mac), VoiceMeeter (Windows), JackTrip (Mac og Windows).

Oppsett av teams 

Det kan være lurt å sette opp teams ut ifra hvilket utstyr deltakerne har tilgjengelig, eller hvilke programmer de bruker.

På campen hadde vi både nye låtskrivere og låtskrivere med mye erfaring med co-writes. Ved oppsett av teams ønsket vi å blande disse, både for deling av erfaring og nettverksbygging.

I etterkant av campen fikk vi tilbakemeldinger fra deltakerne om at det hadde vært ønskelig at teams ble satt opp ut i fra hvilket utstyr eller programvare de hadde. På noen grupper ble forskjellene i utstyr store, og påvirket naturligvis graden for hvor mye man kunne bidra i innspillingene.

Test

Før campen begynner; gjennomfør en testdag. Slik får du luket ut om noen har tekniske problemer, eller en datamaskin eller internettilkobling som ikke klarer å kjøre flere tunge programmer samtidig.

Dagen før campen startet inviterte vi til en Meet & Greet/velkomst på Discord, slik at alle fikk logget seg på og vi fikk testet serveren. Dette hadde vi stort utbytte av da vi fort fikk luket ut diverse tekniske problemer, i tillegg til at deltakerne fikk hilst på hverandre før campen begynte.
Etter tilbakemelding fra deltakerne kunne vi gjerne hatt en lengre testperiode slik at de fikk testet Discord samtidig som de brukte andre programmer.

Gjennomføring

En teknisk ansvarlig tilgjengelig under gjennomføring for å hjelpe til med tekniske utfordringer.

Under gjennomføring hadde vi Discord som hovedplattform for deltakerne. Vi møttes på morgenen av første dag for gjennomgang av timeplan for helgen og vi hadde forelesere innom for faglig innhold. 

I løpet av helgen var vi i staben og veilederne vi hadde med oss innom studioene for å få sniklytte på låtene og for å få tilbakemeldinger på hvordan de synes det var å delta på digital camp. På grunn av tekniske problemer, og overbelastning på datamaskin, valgte noen av deltakerne å samarbeide over andre plattformer, for eksempel Facetime. 

På noen av forelesningene hadde vi tekniske problemer i forbindelse med tilkobling til Discord, da brukte vi imidlertid andre plattformer for strømming.

Halvveis i campen møttes vi også på et av fellesrommene for å ta et bilde.

 

Teknisk ansvarlig var tilgjengelig for deltakerne under hele campen for å hjelpe med tekniske utfordringer. Om deltakerne hadde behov for ekstra bistand med de tekniske utfordringene hadde vi TeamViewer i bakhånd, men det ble ikke behov for å bruke denne løsningen.

Stort sett fungerte Discord godt for samarbeid over nett, og var en veldig oversiktlig plattform, men i etterkant ser vi at man er avhengig av at deltakerne har sterk nok datamaskin til å kjøre programmet når man kjører andre program samtidig.

Lytting

ListenTo av Audiomovers gjør det mulig å strømme lyd fra en datamaskin, og gjennom en lenke gi andre mulighet til å lytte. I kombinasjon med en kommunikasjonsplattform kan man også se på hverandre mens man lytter til musikken.

Da campen nærmet seg slutten ble alle låtene samlet inn på en mappe i Google Disk. Her er det også mulig å bruke for eksempel Dropbox eller andre fildelingsprogrammer. Teknisk ansvarlig for campen lastet ned alle låtene og hadde ansvar for oppspilling. 

Deltakerne, stab og veiledere møttes på en felles stemmekanal på Discord, og link til ListenTo ble brukt for lytting på låter. Samtidig som vi lyttet på låtene hadde vi på kamera slik at vi kunne se hverandre lytte og gi applaus og tilbakemeldinger etter hver låt.

Signering

Adobe Acrobat Reader er et gratisprogram som lar en tegne og signere på PDF-filer. Her finnes det også flere andre alternativer.

På slutten av campen skulle deltakerne signere split sheets (kontrakt for fordeling av åndsverk) for hver sang som ble skrevet. Det var flere av deltakerne som ikke hadde erfaring med å signere digitalt, så vi valgte derfor å ha et veldig kjapt kurs om dette underveis. Vi valgte å signere gjennom Adobe Acrobat Reader, et gratisprogram som lar brukeren tegne og signere på PDF-filer, men her finnes det mange alternativer.

Evaluering

I etterkant av campen sendte vi ut et evalueringsskjema til deltakerne. Her fikk vi mange nyttige tilbakemeldinger. 

Noen av deltakerne, spesielt vokalister, fikk testet egne kunnskaper og utfordret seg selv og sine arbeidsmetoder. Flere av deltakerne fikk prøve seg på nye programmer og digital camp ble en mulighet for å lære seg noe nytt.

De største utfordringene som kom frem var i forbindelse med kommunikasjon og teknisk utstyr. Flere av deltakerne ga tilbakemelding om at kommunikasjonen var en utfordring i form av at man må jobbe sammen på en helt annen måte når man ikke sitter i samme rom, og at det er vanskeligere å «lese hverandre» når man ikke sitter sammen fysisk. Noen «uenigheter» kunne derfor være vanskeligere å løse eller oppdage. I tillegg var det flere på campen som opplevde utfordringer med internett-tilkobling og at deres datamaskin ikke kunne kjøre flere tunge programmer samtidig.

Ellers var tilbakemeldingene veldig fine og deltakerne var positive til digital camp.

Ressurser

Under finner du en oversikt over ressursene nevnt i guiden:

Discord: https://discord.com/ 

 Zoom: https://zoom.us/ 

Skype: https://www.skype.com/ 

Microsoft Teams: https://www.microsoft.com/nb-no/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software

Whereby: https://whereby.com/ 

ListenTo: https://audiomovers.com/ 

OBS: https://obsproject.com/

JackTrip: https://ccrma.stanford.edu/software/jacktrip/ 

Ninjam: https://www.cockos.com/ninjam/

Soundflower: https://soundflower.en.softonic.com/mac/download

VoiceMeeter: https://www.vb-audio.com/Voicemeeter/

LoopBack: https://rogueamoeba.com/loopback/ 

Google Disk: https://www.google.no/drive/apps.html

Dropbox: https://www.dropbox.com

WeTransfer: https://wetransfer.com/

Easy Voice Recorder: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coffeebeanventures.easyvoicerecorder&h

Voice Memos: https://support.apple.com/en-us/HT206775

TeamViewer:  https://www.teamviewer.com/ 

Adobe Acrobat Reader: https://get.adobe.com/no/reader/