fbpx

TEMPO SØKER DAGLIG LEDER


TEMPO SØKER DAGLIG LEDER

Vil du jobbe i en organisasjon som hjelper artister, arrangører og øvrige bransjeaktører, og styrker musikkmiljøet i regionen? Ønsker du å bidra til å videreutvikle musikkbransjen lokalt og nasjonalt? Stillingen som daglig leder i Tempo er spennende, utfordrende og interessant for deg som er opptatt av norsk musikkliv. Daglig leder vil jobbe fra Trondheim.

OM TEMPO

Tempo er kompetansesenter for musikkmiljøet i Trøndelag og Møre og Romsdal. Organisasjonen jobber for å profesjonalisere musikkbransjen og fungerer som døråpner og veileder, med ambisjoner om å løfte aktører innen musikkfeltet. Tempo tilbyr gratis kurs og råd, og nettverk for alle artister og bransjeaktører på tvers av sjangre. Blant Tempos hovedprosjekter finner du låtskrivercampen Song:Expo, samlokaliseringsprosjektet Musikkbyen Trondheim og den digitale kompetanseplattformen Musikkontoret.no. Tempo er finansiert av Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Norsk kulturråd. Tempo har i dag tre ansatte fordelt på 2,1 årsverk.

ARBEIDSOPPGAVER

Daglig leder er ansvarlig for å lede organisasjonen i tråd med vedtatte strategier og budsjetter og lede daglig drift;
herunder økonomistyring, budsjettkontroll, prosjektstyring, og personalansvar.
Daglig leder er også ansvarlig for at organisasjonen til enhver tid har gode styringsverktøy og er en synlig og relevant aktør.
Jobben innebærer strategi, kulturpolitiske prosesser, mediehåndtering, prosjektledelse og næringsutvikling.
Daglig leder har ansvar for administrative oppgaver som søknadsskriving, rapportering og løpende dialog med Tempos styre.

DU TILBYR

Gode evner til kommunikasjon og relasjonsbygging.
Erfaring fra kulturlivet.
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
Erfaring med ledelse og personalansvar.
Administrativ erfaring, økonomisk kompetanse og forretningsforståelse.
Stor arbeidskapasitet.
Kjennskap til offentlig forvaltning og kulturpolitiske prosesser.
Nettverk i nasjonalt og internasjonalt musikkliv vil være en fordel.

VI TILBYR

Åremålsstilling 3 år, 100 % stilling med mulighet for forlengelse.
Varierte arbeidsoppgaver, og stor mulighet til å påvirke organisasjonen og din egen arbeidshverdag.
Godt arbeidsmiljø i Musikkbyen Trondheims lyse og trivelige kontorlokaler.
Fleksibel avspaseringsordning.
Opplæring, tiltredelse og lønn etter avtale.

Avtroppende daglig leder vil være tilgjengelig for overlapp og opplæring

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

SØKNAD

Søknad med CV sendes på e-post til are@tmpo.no
Adresse: Tempo, Musikkbyen Trondheim, Pir II 13A, Kai 9, 7010 Trondheim
Søknadsfrist: 16. august 2020

For mer informasjon

Ring eller send en e-post om det er noe du lurer på:
Daglig leder: Are Bergerud (are@tmpo.no / 450 55 950)
Styreleder: Therese Østby Haugen (therese@tmpo.no / 411 23 125)