fbpx

Besøk Musikkhjemmekontoret.no


Besøk Musikkhjemmekontoret.no!

Jeg er både selvstendig næringsdrivende og ansatt. Hva gjelder for meg?
Hvordan gi ut musikk under koronapandemien? Hvordan skape nye inntektsstrømmer?

Musikkhjemmekontoret er en felles ressursbank for musikkfeltet under koronapandemien. Portalen samler den viktigste informasjonen som musikkfeltet trenger med kort vei til konkrete svar og nyttige ressurser, og videre til øvrige organisasjoner. Dette omfatter informasjon om krisehåndtering, tilgang på skapende ressurser samt fasilitering av online kurs og webinarer.

Musikkhjemmekontoret er skapt av Musikkontorene i Norge: Brak, STAR, ØKS, Tempo, Sørf, MØST og RYK. Prosjektet er støttet av Kulturrådet og innhold er utformet i samarbeid med Musikkindustriens Næringsråd, relevante organisasjoner og det øvrige musikkfeltet. Portalen følger utviklingen tett og oppdateres fortløpende.

Vi ønsker å gi tydelige svar på de viktigste spørsmålene i krisen. Og vi ønsker å løfte frem spennende initiativ som kan skape nye muligheter for musikkbransjen
– Leif Haaland, kommunikasjonsrådgiver MØST