fbpx

MUSIKKBYEN TRONDHEIM


Musikkbyen Trondheim er et samlokaliseringsprosjekt og et nettverk bestående av musikknæringsaktører fra Trondheim. Prosjektet har resultert i en næringsklynge på Pir 2, Trondheim Havn.

Har du lyst til å vite mer om Musikkbyen Trondheim kan du nå sjekke ut vår splitter nye nettside!

Klikk her for å komme til Musikkbyentrondheim.no