fbpx

MILLIONER TIL UTVIKLING AV DIGITAL PLATTFORM


De regionale kompetansesentrene for musikk har fått 2,3 millioner fra Kulturrådet til utvikling av en digital ressursbank for musikkbransjen!

Kulturrådets ledelse har nydelig vedtatt etter innstilling fra avdeling for kreativ næring å tildele de regionale kompetansesentrene for musikk alle midlene til musikkfeltet for regional bransjeutvikling til utvikling av en digital ressursbank for musikkbransjen. Det innebærer at 2,3 millioner kroner skal brukes på å utvikle en nettside med ressurser og verktøy, maler og informasjon som forenkler arbeidshverdagen i musikkbransjen, skriver Are Bergerud, daglig leder i Tempo, kompetansesenter for musikkmiljøet i Midt-Norge, i en pressemelding til Ballade.

De syv kompetansesentrene for musikk er Tempo, Star, Brak, RYK, ØKS, SØRF og MØST.

Kompetansesentrene er organisasjoner som jobbe med kompetanseheving i alle ledd av musikkbransjen. De jobber innen alle sjangre, og dekker samlet sett hele landet. Dette prosjektet skal resultere i en ressursbank og digital verktøykasse for norsk musikkbransje, en samlet plattform for alle profesjonelle aktører uavhengig av geografi og felt.

– Målet er å skape en plattform som effektiviserer hverdagen til profesjonelle aktører i bransjen, enten du er musiker, artist, forlegger, manager, arrangør, studiomanager, produsent eller plateselskap, sier Bergerud i meldingen.

– Med ny og anvendelig kunnskap og verktøy – åpen og lett tilgjengelig – vil prosjektet være et referansepunkt for hele bransjen. Prosjektet skal gi profesjonelle aktører i Norge et internasjonalt fortrinn ved å ha tilgang på informasjon, strategiske hjelpemidler og samarbeidsverktøy. Nettsiden skal også fungere som en felles plattform for hele feltet og sette standard for språk og bransjenormer. Prosjektet vil skape maler for fag- og sjangerfelt, samt bransjestandarder utarbeidet av en upartisk tredjepart. Satsningen har som ambisjon å løse en rekke utfordringer artister, organisasjoner og norsk musikkbransje står ovenfor. Dette blir fort et av de største samarbeidsprosjektene i norsk musikkbransje, sier Are Bergerud i Tempo.

Arbeidet med nettsiden er igangsatt, og det vil lanseres en betaversjon allerede i 2020. Kompetansesentrene har satt ned en arbeidsgruppe på tre av organisasjonene; Tempo, MØST og STAR.

 

Saken er hentet fra Ballade.no. Les saken her!