ÅRSMØTE 2019


Vi inviterer alle våre medlemmer til å delta på årsmøtet til Tempo.

Dato: Mandag 13.mai
Tid: 17:00 – 19:00
Sted: Musikkbyen Trondheim
Pir 2, kai 9, 13A, 7010 Trondheim

Alle medlemmer i Tempo har stemmerett på årsmøtet. Vær med å si din mening om sakene på agendaen for årsmøtet!

Forslag til styrekandidater kan sendes inn til daglig leder, Are Bergerud (are@tmpo.no).

Sakspapirer kan lastes ned her:
Årsrapport_2018
Vedtekter Tempo 2018
Årsmøte saksliste 190513
190212_Tempo2019
Forslag til vedtektsendring
Valgkomiteens innstilling