Praksisplass for lys- og lydteknikere i etableringsfasen


Musikkutstyrsordningen (MUO) har fått innvilget en søknad fra EU gjennom prøveordningen «Training Scheme for Young Music Professionals», som administreres av Music Moves Europe. Vi ser nå etter fire unge lysteknikere og fire lydteknikere i etableringsfasen til å delta i programmet, som vil bestå av praksisperioder i et utleiefirma, på et spillested, i et turnerende crew og på klubb i et annet Europeisk land. Praktikantene vil tilbring ca. 1-2 uker hvert sted i tidsrommet april til desember. Søknadsfrist søndag 3. mars.

Les mer her:

http://www.musikkutstyrsordningen.no/2019/02/13/praksisplasser-for-lys-og-lydteknikere-i-etableringsfasen/