Tempo Fagdag i Namsos


I samarbeid med Kulturhuset i Namsos arrangere Tempo kurs i søknadsskriving og markedsføring for alle i musikkbransjen. Alt fra artister til arrangører kan være med på dette kurset.

Om Tempo:
Tempo er et medlemsbasert kompetansesenter for det musikkmiljøet i Midt-Norge og jobber for å bedre rammebetingelser for miljøet. Dette gjøres gjennom kurs, workshops, rådgivning og ved å tilgjengeliggjøre informasjon om musikkfeltet. Med nesten 700 medlemmer er Tempo en viktig aktør for samspill og kompetanseheving innen musikkfeltet. Tempo står også bak større prosjekter, som for eksempel Trondheim Song:Expo – en av verdens største låtskriversamlinger.

Program:
1. Markedsføring
– Kurs i markedsføring for artister og arrangører i musikkbransjen

Markedsføring blir stadig viktigere innen musikkfeltet, både for artister og arrangører. I et digitalisert samfunn der sosiale medier og presse er stadig i endring er det mye å holde seg oppdatert på. Aviser har færre resurser og færre lesere enn før, og sosiale medier som Facebook endrer ofte algoritmene sine i forhold til hva som fremmes av innlegg og ikke. Kurset vil bestå av en innføring i markedsføring, med vektlegging av annonsering av innhold (hvor/når/hva).

Kurset holdes av Wenche S. Bendixvold-Ryjord som er utdannet merkevare-kommunikatør og jobber som daglig leder i Bjuda På AS, og er markedssjef for Trondheim Calling og Stokkøya Festival. Hun jobbet fra 2015-2017 som digital markedsfører i Trøndelag Reiseliv og har også tidligere erfaring fra blant annet kommunikasjonsbyrået Boostcom og som journalist i Natt & Dag. Wenche er født og oppvokst på Røros, isbjørnfadder og ivrig ferskvannsfisker.

2. Søknadsskriving

Torsdag 3.mai er det søknadsfrist hos Fond for utøvende kunstnere og 5.juni har Kulturrådet søknadsfrist hos en rekke søknadsposter. Tempo holder derfor kurs i hvordan å skrive en god søknad, og hva de ulike instansene ser etter. Kurset passer for alle aktører i musikkfeltet.

Vi kan hjelpe deg med alt søknadsrelatert, fra budsjettering til prosjektbeskrivelser. Det hjelper om du har med deg et førsteutkast av en søknad.
Kurset blir holdt i 2 bolker: 1 der vi går igjennom de ulike søknads-instansene, og 2 en workshop og veiledning til alle som har behov for det.

Kurset holdes av Are Bergerud (daglig leder i Tempo) og Oda Sofie Aaring (rådgiver i Tempo). De har begge lang erfaring innenfor søknadsskriving både for utøvende kunstnere og arrangører innenfor musikkfeltet. Hold deg oppdatert på kommende søknadsfrister innen kulturstøtte på tmpo.no.

Inngang: Gratis for Tempos medlemmer (det er gratis å melde seg inn)
Sted: Samfunnshuset Namsos
Tid: 18:00-21:00
Påmelding her: