Årsmøte i Tempo


Velkommen til årsmøte i Tempo!
Saksdokumenter er tilgjengelig senest to uker før årsmøtet på tmpo.no
Der finner du saksliste til årsmøtet, årsrapport for 2017, og budsjett for 2018.

 

Vi trenger nye styremedlemmer!

Tempo trenger nye styremedlemmer som vil være med å forme organisasjonen Tempo. Man trenger ikke styreerfaring for å være med, men et brennende engasjement for musikkmiljøet i Trondheim og regionen. Har du lyst eller kjenner du noen som burde være med? Ta kontakt med daglig leder Are Bergerud, som vil videreformidle henvendelsen til valgkomiteen.

 

Kontaktinformasjon:
are@tmpo.no

 

ÅRSMØTET ER TEMPOS ØVERSTE MYNDIGHET OG AVHOLDES EN GANG I ÅRET. ALLE TEMPOS MEDLEMMER HAR STEMMERETT PÅ ÅRSMØTET. DISSE HAR EN STEMME HVER. DET ER IKKE MULIG Å REPRESENTERE MER ENN ÉN AKTØR VED AVSTEMMING. STEMMEBERETTIGE AKTØRER MÅ HA VÆRT MEDLEM I MINST EN MÅNED FØR ÅRSMØTET.

ÅRSMØTET ER EN GOD ANLEDNING FOR DEG Å PÅVIRKE TEMPOS RETNING DET KOMMENDE ÅRET!

Under årsmøtet velges styret som sitter i ett år. En valgkomité gjør grunnarbeidet og forbereder en innstilling av kandidater til møtet, og årsmøtet velger sitt styre for Tempo i kommende periode. Under årsmøtet gjennomgås også regnskap for foregående år og aktivitetsrapport, i tillegg til at årsmøtet vedtar årsbudsjett og handlingsplan.

Sted: Tempos kontor, Fjordgata 1
Dato: 03.05.15
Tid: 17:00

 

Velkommen!