INFORMASJONSMØTE OM KREATIVT NORGE


Kulturrådet inviterer til åpent informasjonsmøte om tilskuddsordninger for kreativ næring og etableringen av det nye kontoret Kreativt Norge i Trondheim. Møtet holdes på Dokkhuset i Trondheim 4. mai.

Kulturrådets satsing på kreativ næring skal tilby rådgivning og virkemidler som bidrar til at norsk kunst og kultur oppnår økte inntekter basert på kunstnerisk virksomhet. Tilskuddsordninger for kreativ næring lanseres i mai. Søknadsfristen for ordningene blir i september.

Torsdag 4. mai kommer Kulturrådet til Trondheim for å møte feltet lokalt, og inviterer derfor til et åpent ettermiddagsmøte på Dokkhuset.

Tid: 4.mai 17:00 – 19:00
Sted: Dokkhuset, Dokkparken 4

Du kan lese mer om etableringen av Kreativt Norge her.