Tempo Årsmøte – 2. mai 2017


Saksdokumenter er tilgjengelig senest to uker før årsmøtet på tmpo.no

Vi trenger nye styremedlemmer!
Tempo trenger nye styremedlemmer som vil være med å forme organisasjonen Tempo. Man trenger ikke styreerfaring for å være med, men et brennende engasjement for musikkmiljøet i Trondheim og regionen. Har du lyst eller kjenner du noen som burde være med? Ta kontakt med daglig leder Are Bergerud, som vil videreformidle henvendelsen til valgkomiteen.

T: 450 55 590
E: are@tmpo.no

Årsmøtet er Tempos øverste myndighet og avholdes en gang i året. Alle Tempos medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Disse har en stemme hver. Det er ikke mulig å representere mer enn én aktør ved avstemming. Stemmeberettige aktører må ha vært medlem i minst en måned før årsmøtet.

Årsmøtet er en god anledning for deg å påvirke Tempos retning det kommende året!

Under årsmøtet velges styret. En valgkomité gjør grunnarbeidet og forbereder en innstilling av kandidater til møtet, og årsmøtet velger sitt styre for Tempo i kommende periode. Under årsmøtet gjennomgås også regnskap for foregående år og aktivitetsrapport, i tillegg til at årsmøtet vedtar årsbudsjett og handlingsplan.

Sted: Fjordgata 1
Dato: 02.05.2017
Tid: 18:00

Velkommen!

 

VEDLEGG:

Budsjett 2017 TEMPO
Forslag til vedtektsendring
Tempo Årsmelding_m:Regnskap 2016
Vedtekter for Tempo_2016
Årsmøte 2017 – Saksliste