Tempo-spot #1: Arrangør- og arenapolitikk under lupen


Tirsdag 21.06 inviterer Scenesnakk, Tempo og What’s Going On? til åpen debatt på Byscenen om arrangør- og arenapolitikk i musikkbyen Trondheim. Bred/smal fokusering av arrangørstøtte og satsning på nye arenaer kontra kompetanseløft i arrangørleddet er hovedtemaene som bransje, byråkrater, politikere og miljøet for øvrig vil ta for seg. Du får anledning til å grille Kulturrådet og de politiske partienes kulturtalspersoner på fremtiden til arrangør-Trondheim, og stille spørsmål samt komme med ønsker til hva som er ønskelig innenfor arrangør/scene i tiden fremover.

Dette blir samtidig første arrangement i debatt-serien TEMPO-spot, som i tiden fremover vil ta for seg ulike aktuelle problemstillinger i musikk-Trondheim gjennom åpne debattmøter slik som dette.
Debatten begynner i Lillesal kl 18:30. Det blir salg av forfriskninger.
Dette blir første debatt i en serie åpne debatter Tempo vil arrangere om aktuelle utfordringer i musikk-Trondheim.

Moderator: Stian Wallum, Adresseavisen

Program:
– Innledning/utspørring Vegar Snøfugl (Norsk Kulturråd): Hva skjer med arrangørstøtten etter Rikskonsertene? Hvordan ønsker Kulturrådet å fokusere disse midlene?
– Paneldebatt: Hva er ønskelig fra miljøet – skal arrangørstøtte konsentreres smalt eller bredt? Hvem i Trondheim fortjener eventuelt å bli satset på spesielt?
Panel: Bård Flikke (NRF/Byscenen), Thomas Ryjord (Polar Artist/Fru Lundgreen), Geir Ramstad (Samfundet), Bjørn Willadsen (Dokkhuset)

PAUSE

– Innledning/utspørring Yngve Brox (Trondheim Høyre): Trondheim Arena
– Paneldebatt: Hva trenger vi mest – nye arenaer eller kompetanseløft i arrangørleddet?
Panel: Representanter fra Scenesnakk og Trøndersk Festivalnettverk samt Stephen Ørmen Johnsen (Høyre), Knut Fagerbakke (SV), Randi Sakshaug (AP) og Jon Gunnes (V).

Sted: Lillesal, Byscenen
Dato: 21. juni
Tid: 18:30