Nytt år, nytt navn, nye nettsider!


Tempo – Ikke lenger Rockforum
Tempo ble stiftet i 1999 som en reaksjon på mangelen av øvingslokaler i Trondheim. Ved Nardo Ungdomskole fikk Rockforum pusse opp en skolebrakke, og hadde i 2003 to øvingsrom, en øvingskontainer fra MVO og ett studio. I løpet av de siste 12 årene har organisasjonen utviklet seg til å jobbe sjangermessig bredere og med et større geografisk nedslagsfelt. I 2011 vil organisasjonen synliggjøre dette ytterligere ved å endre navn, samt den visuelle profilen.

Tempo i utvikling
Tempo er idag en sjangeruavhenging interesseorganisasjon og et kompetansesenter som arbeider for å styrke det rytmiske musikkmiljøet i Midt-Norge. Vår visjon er at Midt-Norge skal være et attraktivt sted som aktør i musikknæringen å etablere seg, og virke i.

Men organisasjonen har for lengst vokst ut av sitt «sjangerbestemte» navn og har derfor valgt å endre organisasjonsnavnet til ”Tempo”.

Ny på nett
For å understreke denne endringen, samt prøve å engasjere våre egne medlemmer ytterligere, har vi valgt å endre den visuelle profilen på hjemmesidene våre.

Nettsiden skal være et godt verktøy for all den aktiviteten Tempo planlegger og utfører fremover, og en forbedret mulighet for våre medlemmer til å komme med tilbakemeldinger til oss om hvor vi skal satse videre.

I denne forbindelse arrangerer vi også en navnefest på Brukbar 14. januar for å feire skiftet. Les mer om festen HER!