Tempo får kulturpris


1. desember 2010 mottok Tempo (tidligere Rockforum) Trønderenergis miljø- og kulturpris på 15.000kr.
Trønderenergi deler ut en kulturpris i hver av de 22 eierkommunene.
Kulturenheten i Trondheim kommune har bidratt i utvelgelsesprosessen.

«Tempo, under dynamisk ledelse av Leiv Aspén, er en interesseorganisasjon som arbeider for å styrke det rytmiske musikkmiljøet i Trøndelag. Gjennom å tilby kurs, seminarer, konsertarrangement og andre aktiviteter, ønsker de å tilrettelegge og bedre vilkårene for aktører innen rytmisk musikk- uavhengig av sjanger.

Deres visjon er at Midt-Norge skal være et attraktivt sted å etablere seg og virke i for aktører i musikkbransjen.

Midt-Norge har mange utfordringer, men også et stort potensiale innen det rytmiske musikkfeltet. I dag finnes det mange aktører som tilrettelegger for konserter og festivaler, men disse aktørene har få arenaer for felles utvikling faglig og sosialt. Midt-Norge har et rytmisk musikkmiljø med et stort spenn, men det er få som har tid og ressurser til å jobbe daglig med felles utfordringer og tilrettelegging. Forholdet mellom aktørene er ofte tilfeldig og et fåtall kommuniserer og deler sin kompetanse. Det rytmiske miljøet har behov for positive tiltak som fører ulike grupperinger sammen og samtidig tar vare på det som allerede er etablert.

I nominasjonen legges det særlig vekt på at Tempo har maktet å utvikle seg til et ressurssenter og kompetansehevende organ som til daglig jobber kulturpolitisk til beste for alle sjangre, og bidrar til at det trønderske musikkmiljøet kan få bedre rammevilkår for videreutvikling og tettere samarbeid.»