fbpx

Invitasjon: TC-workshop


Trondheim Calling ønsker å være et merkenavn og en plattform som bransjen, organisasjoner og utøvende artister i Trøndelag kan bruke for å sette i gang tiltak for å styrke trøndersk kulturliv.
Gjennom konkrete prosjekt ønsker vi å fronte popkulturelle uttrykk og miljø i regionen som tradisjonelt sett ikke har blitt satset på av eksisterende næringsliv, men som har stort potensiale
både i forhold til eksport og lokal identitetskapning.

Trondheim Calling ble i 2010 gjennomført med 3 pilotprosjekt. En samleutgivelse med 21 nye trønderske artister, en turne med 3 trønderske band med 18 stoppested over hele Norge, og en minifestival i Trondheim for å markere oppstarten av prosjektet.  På bakgrunn av den enorme positive responsen pilotprosjektet fikk, er vi nå klare for å formalisere Trondheim Calling til et prosjekt som for alvor skal jobbe med å stimulere og eksportere framtiden av trøndersk kultur.

Trondheim Calling får i årene som kommer sin prosjektkjerne i en midtvinters byfestival i Trondheim. Vi ønsker å få så mange aktører som mulig til å trekke i samme retning rundt dette prosjektet, for å bygge en felles identitet, synligjøre og revitalisere vår region kulturelt sett, til nye høyder.  Underlagt festivalen som kjerne kommer det til å bli satt i gang mange mindre eksport og identitetsbyggende prosjekter som skal ha sitt virke i hele kalenderåret, med festivalen som klimaks.

Trondheim Calling er et initativ satt i gang av Rockforum og Storås Artist(snart Polar Artist) og vi inviterer herved alle organisasjoner, næringsaktører og artister fra regionen til i delta, både med idéer, innspill og konkrete prosjektforslag.

Trondheim Calling 2011 er nå på vei til å bli en realitet og vi inviterer herved til Workshop på Coffee Annan. Kultursenteret Isak, Onsdag 5.mai kl 18.00-20.00