RF+kommunebudsjettet=sant!


Iherdig innsats i 2009 ble kronet med kommunal støtte fra Trondheim Kommune med fast post på kommunalbudsjettet. I en tid hvor kommunebudsjettet er magert og bevilgningene til knutepunktinstitusjoner spiser over halvparten av kulturmidlene i Trondheim, har politikerne forstått hvor viktig en slik tildeling er for organisasjonen. En slik anerkjennelse fra kommunen vil bety mye i arbeidet med å søke inn midler fra andre instanser, og Rockforum er mer positiv enn noen gang når det gjelder å sikre organisasjonen driftsmidler.

Rockforum går inn i 2010 med friskt mot og vil fortsette med kurs, seminarer, workshops, øvingsrom, rådgiving, Husbråk!, «Guide til Musikkbransjen i Trøndelag» mm. Leiv Aspén vil bli lønnet daglig leder og det jobbes med å få økt stillingsandelen.

Rockforum ser på BRAK i Bergen som en naturlig referanse, og vi strekker oss fram mot mye av det organisasjonen har oppnådd på Vestlandet. Det er for tiden et spirende musikkmiljø i Trondheim med mange aktører som setter pris på vårt tilbud, og vi kan ikke si annet enn at vi gleder oss til alle opplevelsene, oppdagelsene og oppturene i det rytmiske miljøet i Trøndelag i 2010!