Søknadsfrister

01
Sep
01
Sep
MUO: Øvingsutstyr / Søknadsfrister
1. Sep 2019
01
Sep
Music Norway: Reisetilskudd / Søknadsfrister
1. Sep 2019
01
Sep
01
Sep
MUO: Øvingslokaler / Søknadsfrister
1. Sep 2019
01
Sep
MUO: Fremføringsutstyr / Søknadsfrister
1. Sep 2019
01
Sep
MUO: Akustiske tiltak / Søknadsfrister
1. Sep 2019
01
Sep
MUO: Musikkbinge / Søknadsfrister
1. Sep 2019
03
Sep
Kulturrådet: Kirkemusikk / Søknadsfrister
3. Sep 2019
03
Sep
Kulturrådet: Gjesteoppholdsstøtte for arenaer / Søknadsfrister
3. Sep 2019
03
Sep
Kulturrådet: Musikere og musikkensembler / Søknadsfrister
3. Sep 2019
03
Sep
Fond for lyd og bilde: Prosjektstøtte / Søknadsfrister
3. Sep 2019
03
Sep
Kulturrådet: Arrangørstøtte / Søknadsfrister
3. Sep 2019
03
Sep
03
Sep
Fond for lyd og bilde: Prosjektstøtte / Søknadsfrister
3. Sep 2019
15
Sep
NOPA: Såkornmidler / Søknadsfrister
15. Sep 2019
15
Sep
NOPA: Prosjektstøtte / Søknadsfrister
15. Sep 2019
01
Oct
Trøndelag Fylkeskommune: Prosjektstøtte / Søknadsfrister
1. Oct 2019
01
Oct
Nordisk Kulturfond: Prosjektstøtte / Søknadsfrister
1. Oct 2019
15
Oct
Kulturrådet: Arbeidsstipend / Søknadsfrister
15. Oct 2019
15
Oct
15
Oct
Kulturrådet: Diversestipend / Søknadsfrister
15. Oct 2019
15
Nov
NOPA: Arbeidsbolig / Søknadsfrister
15. Nov 2019
15
Nov
NOPA: Prosjektstøtte / Søknadsfrister
15. Nov 2019
01
Dec
01
Dec
01
Dec
01
Dec
01
Dec
Trondheim kommune: Tilskudd festivaler / Søknadsfrister
1. Dec 2019
01
Dec
01
Dec
Music Norway: Reisetilskudd / Søknadsfrister
1. Dec 2019
03
Dec
Kulturrådet: Rom for kunst / Søknadsfrister
3. Dec 2019
03
Dec
Kulturrådet: Musikere og musikkensembler / Søknadsfrister
3. Dec 2019
03
Dec
Kulturrådet: Andre musikktiltak / Søknadsfrister
3. Dec 2019
03
Dec
Kulturrådet: Fonograminnspillinger / Søknadsfrister
3. Dec 2019
03
Dec
Kulturrådet: Arrangørstøtte / Søknadsfrister
3. Dec 2019