Kalender

 • tor
  01
  jun
  2017

  Ønsker du å sette i gang eller videreføre musikkrettede ungdomsprosjekter, men mangler midler til å gjennomføre? Da er Frifond ordningen for deg. Her kan din klubb eller festival på en enkel måte få støtte til konserter og musikkaktiviteter så lenge din organisasjon er medlem i Norske Konsertarrangører og oppfyller visse kriterier.

  Les mer her.

  Show details
 • fre
  02
  jun
  2017
  1:00 pm

  Formål

  Ordningen skal stimulere til arrangørvirksomhet gjennom å gi støtte til konsertarrangører innen alle musikksjangre som

  • gjør musikk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig
  • stimulerer til kunstnerisk fornyelse og utvikling ved å ta vare på, formidle og videreutvikle musikktradisjoner i Norge
  • formidler musikk til barn og unge
  • bidrar til at arrangører med et høyt kvalitetsnivå kan opprettholdes og utvikles
  • stimulerer til nyskaping med hensyn til formidling

  Hva kan få støtte

  Det kan søkes om støtte til arrangørvirksomhet.

  Ordningen gir støtte til arrangører som har offentlige konserter som sitt primære virkeområde. Arrangører med helårlig konserttilbud prioriteres. Det kan også gis støtte til festivalarrangementer som ikke mottar støtte fra ordningen for musikkfestivaler. Enkeltkonserter kan i noen tilfeller prioriteres.

  Det kan søkes om flerårig støtte. Arrangører som søker om flerårig støtte må i søknaden redegjøre for planlagt virksomhet i søknadsperioden.

  Det gis ikke støtte til:

  • Investering i utstyr.
  • Arrangementer som har funnet sted før gjeldende søknadsfrist

  Les mer her.

  Show details
 • 1:00 pm

  Formål

  Tilskudd til bestillingsverk og musikkproduksjon skal bidra til at det skapes og tilgjengeliggjøres nye musikkverk og musikkproduksjoner på et høyt profesjonelt nivå. Formålet er gjøre nye musikkverk i Norge tilgjengelig for flest mulig. Skapere kan være komponister eller utøvere, og verkene skal gjøres tilgjengelig gjennom framføring på konsert- og formidlingsarenaer, eller på ulike medieplattformer.

  Hva kan få støtte

  Honorar og kunstneriske kostnader til

  • Komponering/produksjon av musikkverk
  • Utøver- og samspillsbasert komposisjon
  • Andre former for komposisjon og materialutvikling, f.eks. i samarbeid mellom musikere, komponister eller kunstnere i andre kunstfag, på teknologisk baserte plattformer og medier, osv.
  • Innstudering i forbindelse med produksjonen
  • Visuelle og andre sceniske elementer som er del av verket, og kuratorisk og annen kunstnerisk medprodukjon..

  Søknaden må være kunstnerisk begrunnet og det skal gjøres rede for omfanget av det skapende arbeidet og metodene som skal brukes. Satsene til Norsk Komponistforening og Nopa kan brukes der det er relevant.

  Les mer her.

  Show details
 • 1:00 pm

  Formål

  Tilskuddsordningen for musikere og musikkensembler har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, styrke utviklingsmuligheter, økonomiske rammevilkår og profesjonelle betingelser for produksjon og formidling for musikere og ensembler.

  Hva kan få støtte

  Utøvere, ensembler, grupper og artister kan søke tilskudd til offentlig konsertproduksjon og turneer for en tidsperiode på inntil et år. Det kan også søkes tilskudd til virksomhet og drift for hele kalenderår inntil tre år.

  Hvem kan søke

  Målgruppen er profesjonelle utøvere, ensembler, grupper og artister innen alle sjangre. Også støtteapparat og management kan søke om tilskudd på vegne av utøverne. Søkere kan ha ulike organisasjonsformer.

  Les mer her.

  Show details
 • 1:00 pm

  Formål

  Formålet med ordningen er å støtte innspilling og utgivelse av musikk som det er et særskilt behov for å støtte, eller som det av musikkhistoriske grunner er viktig å sikre blir dokumentert og tilgjengeliggjort.

  Hva kan få støtte

  Tilskudd til innspilling fra Norsk kulturfond er begrenset til fire bestemte områder:

  • innspilling av komposisjonsmusikk fra Norge, herunder partiturmusikk, orkesterverk og elektroakustiske komposisjoner
  • innspillingsprosjekter for barn og unge
  • innspillinger som dokumenterer utøvertradisjoner i Norge herunder norsk folkemusikk både innen slåttespell, kveding og bygdedans
  • innspillinger av tradisjonsmusikk fra den flerkulturelle musikkscenen i Norge.

  Les mer her.

  Show details
 • man
  26
  jun
  2017
  tor
  06
  jul
  2017

  Les mer om Song:Expo her.

  Show details
 • tir
  05
  sep
  2017
  1:00 pm

  Formål

  Ordningen skal stimulere til arrangørvirksomhet gjennom å gi støtte til konsertarrangører innen alle musikksjangre som

  • gjør musikk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig
  • stimulerer til kunstnerisk fornyelse og utvikling ved å ta vare på, formidle og videreutvikle musikktradisjoner i Norge
  • formidler musikk til barn og unge
  • bidrar til at arrangører med et høyt kvalitetsnivå kan opprettholdes og utvikles
  • stimulerer til nyskaping med hensyn til formidling

  Hva kan få støtte

  Det kan søkes om støtte til arrangørvirksomhet.

  Ordningen gir støtte til arrangører som har offentlige konserter som sitt primære virkeområde. Arrangører med helårlig konserttilbud prioriteres. Det kan også gis støtte til festivalarrangementer som ikke mottar støtte fra ordningen for musikkfestivaler. Enkeltkonserter kan i noen tilfeller prioriteres.

  Det kan søkes om flerårig støtte. Arrangører som søker om flerårig støtte må i søknaden redegjøre for planlagt virksomhet i søknadsperioden.

  Det gis ikke støtte til:

  • Investering i utstyr.
  • Arrangementer som har funnet sted før gjeldende søknadsfrist

  Les mer her.

  Show details
 • søn
  01
  okt
  2017

  Kulturtilskudd 2017

  Formålet med støtte/tilskudd er å stimulere og utvikle kulturtiltak i fylket både innenfor det profesjonelle og frivillige kulturlivet. Kulturtiltak som søker støtte skal ha regional interesse og verdi, det vil si interesse utover en kommune. Tilskudd kan brukes til etablering, basistilskudd og videreutvikling av kulturtiltak. 

  Kulturtiltak som følger opp fylkeskommunens gjeldende strategiplan vil bli prioritert ved behandling av søknader. Det samme gjelder søknader som involverer partnerskap med kommuner, institusjoner og andre. Det må gå fram av søknaden hvilke andre parter som bidrar til prosjektet.

  Prioriteringer for 2017

  • Tiltak for/og med barn og unge.
  • Tiltak som kan støtte opp om økt, inkludering, mangfold og deltakelse.
  • Utvikling av kunstnerisk innhold i eksisterende festivaler og arrangement.
  • Samarbeidstiltak hvor flere parter eller kunstarter samhandler.

  Les mer her.

  Show details
 • ons
  01
  nov
  2017

  Kulturtilskudd 2017

  Formålet med støtte/tilskudd er å stimulere og utvikle kulturtiltak i fylket både innenfor det profesjonelle og frivillige kulturlivet. Kulturtiltak som søker støtte skal ha regional interesse og verdi, det vil si interesse utover en kommune. Tilskudd kan brukes til etablering, basistilskudd og videreutvikling av kulturtiltak. 

  Kulturtiltak som følger opp fylkeskommunens gjeldende strategiplan vil bli prioritert ved behandling av søknader. Det samme gjelder søknader som involverer partnerskap med kommuner, institusjoner og andre. Det må gå fram av søknaden hvilke andre parter som bidrar til prosjektet.

  Prioriteringer for 2017

  • Tiltak for/og med barn og unge.
  • Tiltak som kan støtte opp om økt, inkludering, mangfold og deltakelse.
  • Utvikling av kunstnerisk innhold i eksisterende festivaler og arrangement.
  • Samarbeidstiltak hvor flere parter eller kunstarter samhandler.

  Les mer her.

  Show details
 • fre
  01
  des
  2017

  Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Trondheim. Tilskuddsordningen skal bidra til kunstneriske prosjekter og arrangement av høy kvalitet innen billedkunst/kunsthåndverk, litteratur, musikk, scenekunst/dans og tverrfaglige prosjekt. 

  Les mer her.

  Show details
 • Formålet med ordningen er å stimulere og videreutvikle nyetablerte festivaler og andre festivaler som ikke er ført opp på egen post i kommunens kulturbudsjett.

  Les mer her.

  Show details