Kalender

 • tir
  05
  sep
  2017
  1:00 pm

  Formål

  Ordningen skal stimulere til arrangørvirksomhet gjennom å gi støtte til konsertarrangører innen alle musikksjangre som

  • gjør musikk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig
  • stimulerer til kunstnerisk fornyelse og utvikling ved å ta vare på, formidle og videreutvikle musikktradisjoner i Norge
  • formidler musikk til barn og unge
  • bidrar til at arrangører med et høyt kvalitetsnivå kan opprettholdes og utvikles
  • stimulerer til nyskaping med hensyn til formidling

  Hva kan få støtte

  Det kan søkes om støtte til arrangørvirksomhet.

  Ordningen gir støtte til arrangører som har offentlige konserter som sitt primære virkeområde. Arrangører med helårlig konserttilbud prioriteres. Det kan også gis støtte til festivalarrangementer som ikke mottar støtte fra ordningen for musikkfestivaler. Enkeltkonserter kan i noen tilfeller prioriteres.

  Det kan søkes om flerårig støtte. Arrangører som søker om flerårig støtte må i søknaden redegjøre for planlagt virksomhet i søknadsperioden.

  Det gis ikke støtte til:

  • Investering i utstyr.
  • Arrangementer som har funnet sted før gjeldende søknadsfrist

  Les mer her.

  Show details
 • søn
  01
  okt
  2017

  Kulturtilskudd 2017

  Formålet med støtte/tilskudd er å stimulere og utvikle kulturtiltak i fylket både innenfor det profesjonelle og frivillige kulturlivet. Kulturtiltak som søker støtte skal ha regional interesse og verdi, det vil si interesse utover en kommune. Tilskudd kan brukes til etablering, basistilskudd og videreutvikling av kulturtiltak. 

  Kulturtiltak som følger opp fylkeskommunens gjeldende strategiplan vil bli prioritert ved behandling av søknader. Det samme gjelder søknader som involverer partnerskap med kommuner, institusjoner og andre. Det må gå fram av søknaden hvilke andre parter som bidrar til prosjektet.

  Prioriteringer for 2017

  • Tiltak for/og med barn og unge.
  • Tiltak som kan støtte opp om økt, inkludering, mangfold og deltakelse.
  • Utvikling av kunstnerisk innhold i eksisterende festivaler og arrangement.
  • Samarbeidstiltak hvor flere parter eller kunstarter samhandler.

  Les mer her.

  Show details
 • ons
  01
  nov
  2017

  Kulturtilskudd 2017

  Formålet med støtte/tilskudd er å stimulere og utvikle kulturtiltak i fylket både innenfor det profesjonelle og frivillige kulturlivet. Kulturtiltak som søker støtte skal ha regional interesse og verdi, det vil si interesse utover en kommune. Tilskudd kan brukes til etablering, basistilskudd og videreutvikling av kulturtiltak. 

  Kulturtiltak som følger opp fylkeskommunens gjeldende strategiplan vil bli prioritert ved behandling av søknader. Det samme gjelder søknader som involverer partnerskap med kommuner, institusjoner og andre. Det må gå fram av søknaden hvilke andre parter som bidrar til prosjektet.

  Prioriteringer for 2017

  • Tiltak for/og med barn og unge.
  • Tiltak som kan støtte opp om økt, inkludering, mangfold og deltakelse.
  • Utvikling av kunstnerisk innhold i eksisterende festivaler og arrangement.
  • Samarbeidstiltak hvor flere parter eller kunstarter samhandler.

  Les mer her.

  Show details
 • fre
  01
  des
  2017

  Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Trondheim. Tilskuddsordningen skal bidra til kunstneriske prosjekter og arrangement av høy kvalitet innen billedkunst/kunsthåndverk, litteratur, musikk, scenekunst/dans og tverrfaglige prosjekt. 

  Les mer her.

  Show details
 • Formålet med ordningen er å stimulere og videreutvikle nyetablerte festivaler og andre festivaler som ikke er ført opp på egen post i kommunens kulturbudsjett.

  Les mer her.

  Show details