Kalender

 • fre
  01
  des
  2017

  Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Trondheim. Tilskuddsordningen skal bidra til kunstneriske prosjekter og arrangement av høy kvalitet innen billedkunst/kunsthåndverk, litteratur, musikk, scenekunst/dans og tverrfaglige prosjekt. 

  Les mer her.

  Show details
 • Formålet med ordningen er å stimulere og videreutvikle nyetablerte festivaler og andre festivaler som ikke er ført opp på egen post i kommunens kulturbudsjett.

  Les mer her.

  Show details
 • 11:59 pm

  Tilskuddsordningen er for musikkprosjekter som er tenkt å ha en positiv betydning for utviklingen av musikkfeltet i et utviklingsland.

  Målgruppe for tilskuddsordningen er kunstnere og aktører/institusjoner i utviklingsland og norske aktørers samarbeid med disse. Med samarbeid forstås tiltak innen musikk som innebærer besøk til og/eller fra Norge. Her er lenke til liste over hvilke land som er definert som BISTANDSLAND av OECD og som kan motta bistandsmidler.

  Les mer her

   

  Show details
 • 11:59 pm

  Hvem kan søke?

  Utøvere, artister, komponister, låtskrivere, tekstforfattere som er norske statsborgere eller bosatt i Norge. Management eller andre bransjerepresentanter kan søke på vegne av sin artist. Med profesjonelle menes de som i hovedsak lever av sitt musikkvirke.

  Hva kan det søkes om?

  Det kan søkes om reise-, visa- og oppholdsutgifter innenfor følgende kategorier innen alle sjangre:

  • Konsert/turné
  • Møtevirksomhet
  • Co-writes

  Ordningen har som mål og styrke profesjonelle låtskrivere, komponister og produsenter som skriver for andre artister med sikte på internasjonale utgivelser. Ordningen er ikke ment å finansiere produksjon av egne utgivelser.

  Les mer her

  Show details
 • 11:59 pm

  Ordningen er finansiert av Music Norway og Utenriksdepartementet. Målet er å legge forholdene til rette for internasjonalisering av norsk musikkliv og bl.a. bidra til at profesjonelle norske utøvere, komponister og låtskrivere innen alle sjangre og deres management, samt norsk musikkbransje skal kunne delta aktivt på den internasjonale arena.

  Målgruppe – hvem kan søke:
  Med profesjonelle, i denne sammenheng, menes de som i hovedsak lever av sitt virke som

  • Utøvere
  • Komponister / låtskrivere / tekstforfattere
  • Management og andre relevante bransjeaktører

  Hva kan det søkes om:
  Det kan søkes om reise- og oppholdsutgifter innenfor følgende kategorier innen alle sjangre:

  • Profesjonelle musikeres offentlige konserter i utlandet.
  • Eksport- og næringsrettede tiltak.

  Les mer her

  Show details
 • tir
  05
  des
  2017
  1:00 pm

  Hva kan få støtte

  Det kan søkes om støtte til tiltak som er i samsvar med formålene for ordningen. Kulturrådet vil prioritere prosjekter og programmer som har et langsiktig perspektiv og som har et høyt kunstnerisk nivå.

  Det er ønskelig med prosjekter som bidrar til økt samarbeid mellom de ulike kirkemusikkmiljøene. Det kan også søkes om støtte til kirkemusikkprosjekter som involverer musikkmiljøer og formidlingsarenaer utenfor kirken.

  Hvem kan søke

  Ordningen stiller ikke særlige krav til hvem som kan søke. Prosjektet det søkes støtte til må imidlertid involvere profesjonelle utøvere.

  Les mer her

  Show details
 • 1:00 pm

  Tilskudd til bestillingsverk og musikkproduksjon skal bidra til at det skapes og tilgjengeliggjøres nye musikkverk og musikkproduksjoner på et høyt profesjonelt nivå. Formålet er gjøre nye musikkverk i Norge tilgjengelig for flest mulig. Skapere kan være komponister eller utøvere, og verkene skal gjøres tilgjengelig gjennom framføring på konsert- og formidlingsarenaer, eller på ulike medieplattformer.

  Hva kan få støtte

  Honorar og kunstneriske kostnader til

  • Komponering/produksjon av musikkverk
  • Utøver- og samspillsbasert komposisjon
  • Andre former for komposisjon og materialutvikling, f.eks. i samarbeid mellom musikere, komponister eller kunstnere i andre kunstfag, på teknologisk baserte plattformer og medier, osv.
  • Innstudering i forbindelse med produksjonen
  • Visuelle og andre sceniske elementer som er del av verket, og kuratorisk og annen kunstnerisk medprodukjon..

  Les mer her

  Show details
 • 1:00 pm

  Formål

  Ordningen skal stimulere til arrangørvirksomhet gjennom å gi støtte til konsertarrangører innen alle musikksjangre som

  • gjør musikk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig
  • stimulerer til kunstnerisk fornyelse og utvikling ved å ta vare på, formidle og videreutvikle musikktradisjoner i Norge
  • formidler musikk til barn og unge
  • bidrar til at arrangører med et høyt kvalitetsnivå kan opprettholdes og utvikles
  • stimulerer til nyskaping med hensyn til formidling

  Les mer her

  Show details
 • 1:00 pm

  Tilskuddsordningen for musikere og musikkensembler har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, styrke utviklingsmuligheter, økonomiske rammevilkår og profesjonelle betingelser for produksjon og formidling for musikere og ensembler.

  Hva kan få støtte

  Utøvere, ensembler, grupper og artister kan søke tilskudd til offentlig konsertproduksjon og turneer for en tidsperiode på inntil et år. Det kan også søkes tilskudd til virksomhet og drift for hele kalenderår inntil tre år.

  Hvem kan søke

  Målgruppen er profesjonelle utøvere, ensembler, grupper og artister innen alle sjangre. Også støtteapparat og management kan søke om tilskudd på vegne av utøverne. Søkere kan ha ulike organisasjonsformer.

  Les mer her

   

  Show details
 • tir
  01
  mai
  2018

  Tilskudd til kulturarrangement, samt idrettsarrangement på norgesmesterskapsnivå.

  Målet med ordningen  er å støtte vitalitet, satsing og nytenkning knyttet til kulturarrangement innen ulike sjangere.

  Det kan søkes om tilskudd til enkeltstående kulturarrangement som ikke kommer inn under andre kommunale driftstilskuddsordninger. Arrangementet skal normalt ikke være en del av den ordinære virksomheten til søker. Slike arrangement kan være konserter, forestillinger, festivaler m.m. Arrangementet skal ha god kunstnerisk kvalitet og være åpne for publikum.

  Søker må være en frivillig organisasjon, eller en sammenslutning mellom en eller flere frivillige organisasjoner og andre aktører innen kulturlivet.

  Det kan søkes gjennom hele året. Søknaden må inneholde budsjett og prosjektbeskrivelse. Søknadene behandles fortløpende i drifts- og forvaltningsutvalget.

  Det kan også søkes om tilskudd til idrettsarrangement på norgesmesterskapsnivå som arrangeres i kommunen.

  Les mer her: https://www.molde.kommune.no/kulturtilskudd.289140.no.html

  Show details
 • fre
  01
  jun
  2018

  Kunstnarar frå alle sjangrar kan søke på dei andre midlane, inkludert visuelle kunstnarar.

  Mer informasjon finner du her

  Show details