STIKK: REISESTØTTE TIL UTØVERE OG OPPHAVERE

Ansvarlig

MUSIC NORWAY OG UTENRIKSDEPARTEMENTET
Dato: 01. Jun 18

Tilskuddsordningen bidrar med tilskudd til reise- og oppholdskostnader i forbindelse med offentlige konserter, næringsrettede møter og skrivesamarbeid i utlandet. Tilskuddsbeløpet er øremerket det omsøkte prosjekt og kan ikke benyttes til annet. Ordningen er finansiert av Music Norway og Utenriksdepartementet.

Les mer her:
https://www.stikk.no/reisestotte/index.php?action=7&ordningid=1&f=eksport