Bli medlem

Kontingentsatsene per år er:

Enkeltmedlem: 200 kroner
Familiemedlemskap: 250 kroner
Som medlem kan du ta aktivt del i lagets virksomhet. Du kan delta på årsmøtet der du kan være med å bestemme hvem som skal sitte i styret, og komme med forslag til saker som laget skal drive med.

Du får tilsendt medlemsbrev med årets program og annen informasjon etter årsmøtet før vi starter årets arrangementer.

Vi vil videreføre årlig utgivelse av «Melhusbyggen» hver høst, og alle medlemmer får bladet gratis levert eller tilsendt.

Bli medlem!

Du kan raskt og enkelt bli medlem ved å klikke på lenken nedenfor. Du får da opp en giro som du kan betale i bank/ nettbank. Når betalingen er registrert, er du automatisk medlem. Husk å føre på mer enn ett navn ved familiemedlemskap.

Enkeltmedlem kr 200,00Oar kr 250,00
Hvis parmedlemskap er valgt; skriv inn navn på partner[recaptcha]