Bli Medlem!

Er du artist, arrangør eller bransjeaktør i Midt-Norge?
-Da kan du bli medlem i Tempo helt gratis!

Medlemsfordeler:
• Gratis kurs & seminarer
• Gratis rådgivning
• Relevant informasjonsmateriell
• Hjelp til å skrive søknader
• Informasjon om støtteordninger
• Tilgang til øvings-/preprodlokaler & utstyr