fbpx

AVVIK

Tempo ønsker et likestilt, mangfoldig og trygt kulturliv. Vi skal jobbe for bred representasjon i all vår aktivitet, være bevisst vår rolle og være en trygg samtalepartner.

Gjennom skjemaet under kan du melde inn hendelser, nestenhendelser, opprettholdelse av sikkerhet, sosiale faktorer eller annet.
Du kan velge å holde det anonymt, eller å skrive inn ditt navn for at vi skal kunne følge opp avviket nærmere.